Inredning och design

Inredning och design är två områden som är nära sammankopplade. Dels för att själva handlingen att inreda ett hem (det vill säga att placera möbler och dekorationer på ett estetiskt tilltalande och funktionellt sätt) är en form av design, dels för att de möbler och föremål som man placerar i hemmet har designats av någon. Det förstnämnda brukar kallas för inredningsdesign, medan det sistnämnda kan ha olika namn beroende på inriktning – allt från möbeldesign till textildesign eller produktdesign.

För att jobba med inredningsdesign behövs egentligen inte någon särskild utbildning – det är inte en skyddad yrkestitel i Sverige, vilket betyder att vem som helst är fri att erbjuda sina tjänster som inredningsdesigner. För att man ska få nöjda kunder och göra ett bra jobb krävs det dock att man både har en känsla för färg och form och en förståelse för hur människor rör sig i ett rum. Vill man arbeta med mer avancerad inredningsdesign, som att bygga om i hemmet, ändra planlösningen eller planera mer omfattande renoveringar, krävs det att man utbildar sig till inredningsarkitekt. Till skillnad från inredningsdesigner är inredningsarkitekt en skyddad yrkestitel, vilket betyder att man måste gå en högskoleutbildning i ämnet.

Till skillnad från en ”vanlig” arkitekt ritar dock inredningsarkitekter endast interiören av en byggnad, och inte utsidan. Det är en modern distinktion, då arkitekter historiskt har varit ansvariga för byggnaden som helhet, från utsidan till interiören och till och med detaljer som möbler och armatur, ända ner till besticken som ska användas i byggnaden. Detta gällde framförallt arkitekterna i början av 1900-talet, som alltså ägnade sig åt både inredningsdesign, möbeldesign och en rad andra former av design. De var ett levande bevis på hur nära sammankopplade design och inredning är, eftersom det föll sig naturligt för dem att betrakta sina byggnader som en helhet, där insidan och utsidan hängde samman.

Idag är dock som sagt de olika aspekterna av att skapa en byggnad eller ett hus uppdelade på olika roller: arkitekten ritar huset, inredningsarkitekten utformar interiören, inredningsdesignern sätter färg på och möblerar huset, och möbeldesignern, lampdesignern och en rad andra designers skapar de föremål som placeras i huset. Om du vill se exempel på det arbete som dessa designers utför, ska du gå in på Lyxdesign.se, där du hittar en rad olika designprodukter av hög kvalitet – allt från lampor och möbler till textilier och husgeråd. De är ett tydligt bevis på att uppdelningen av arkitektens, inredningsdesigners och möbeldesigners uppgifter inte har försämrat designprocessen (eller resultatet) i det minsta.